''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 11:27 31/08/2015  

Ngô Huế

Họ và tên: Ngô Huế; Ngày tháng năm sinh: 20/7/1963; Số ĐTDĐ: 0388563290; Email: ngohue1963@gmail.com, nhue.hl@hue.edu.vn

Phó hiệu trưởng: Ngô Huế;Phụ trách cổng thông tin, quản trị pmic;

Phụ trách công tác học vụ;

Phụ trách nhập dữ liệu thi THPT, tuyển sinh ĐH và CĐ;

Phụ trách hoạt động trải nghiệm;

Phụ trách KHKT;

Phụ trách dạy nghề PT.

Số lượt xem : 3802