''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 08:52 07/10/2015  

Tổ Toán-Tin

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...

Tổ trưởng: Lê Hoài An; Chuyên môn: Tin;

Lĩnh vực phụ trách: Chung quản lý và điều hành tổ viên; Điện thoại:01276872678; Email: lehoaian1983@gmail.com 

Tổ phó: Hồ Thượng Hợp; Chuyên môn: Toán; Lĩnh vực phụ trách: Thi đua và quản lý các thành viên nhóm Toán; Điện thoại: 0165690348; Email: hthuonghop@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Lê Hoài An

01276872678;

 
 Thị trấn A Lưới, A Lưới, TT Huế

lehoaian1983@gmail.com 

 
2  Hồ Thượng Hợp

0165690348

 
 

Thị trấn A Lưới, A Lưới, TT Huế

hthuonghop@gmail.com

 
3  Ngô Huế 01688563290   Hương Lâm, A Lưới, TT Huế ngohue1963@gmail.com ;nhue.hl@hue.edu.vn
4 Hồ Thị Sáu 01254505944

Hương Lâm, A Lưới, TT Huế

hosau89@gmail.com
5 Phạm Thị Diễm Ni

0979499095

Hương Lâm, A Lưới, TT Huế

phamthidiemni@gmail.com

6 Trương Thị Bích Duyên

0392961020

Hương Lâm, A Lưới, TT Huế

bichduyensp92@gmail.com

Số lượt xem : 2515