Thứ Hai, 25/10/2021

Buổi sáng

- 8h00: Hội ý BGH;

- Tham gia BDTX Module 4 (CBQL, GV);

- Các tổ chuyên môn lên KH thao giảng, hội giảng (TTCM).

Buổi chiều

- Hoàn thành đăng kí thẻ KSDB cho HS (T. Huế, T. An, GVCN);

- Báo cáo tình hình sức khoẻ học sinh (T. Huế, T. An);

- Hoàn thành và nộp hồ sơ thi đua năm học tại Sở (T. Thành).

Thứ Ba, 26/10/2021

Buổi sáng

- 26-29: Rà soát thông tin học sinh trên cổng (G.vụ);

- Duyệt đề học sinh giỏi, MTCT cấp trường (BGH, Cẩm, C. Nguyệt, C. Nhàn, T. Bình, T. Hợp).

Buổi chiều

- Lên KH Hội thi GVG cấp trường (T. Thành);

- Hoàn chỉnh Nghị quyết HN CB, CC, VC (C. Liên, Cẩm).

Thứ Tư, 27/10/2021

Buổi sáng

- Công tác tại Sở và nộp các báo cáo (T. Huế);

- 8h00: Thi HSG và MTCT cấp trường (Theo KH).

Buổi chiều

- Chấm bài HSG và MTCT (Theo KH).

Thứ Năm, 28/10/2021

Buổi sáng

- Điều chỉnh TKB, dạy tăng tiết trái buổi lớp 12 (T. Thành).

Buổi chiều

- Lập danh sách coi thi HSG và đăng kí thi HSG và MTCT (T. Thành).

Thứ Sáu, 29/10/2021

Buổi sáng

- Duyệt KH tăng tiết Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn  2t/tuần làm 25 tuần (BGH, TTCM).

Buổi chiều

- 14h00: Dự trao học bổng Vallet tại Giảng đường I- ĐHSP (T. Thành, Hiếu 12B1).

Thứ Bảy, 30/10/2021

Buổi sáng

- Công bố TKB điều chỉnh (T. Thành).

Buổi chiều

- Lên KH KTNB giáo viên (T. Thành).