Thứ Hai, 24/02/2020

Buổi sáng

- 8h00': Họp cấp ủy, BGH;

- Phân công trực, làm vệ sinh môi trường, chuẩn bị tốt để tuần sau tiếp  tục dạy học.

Buổi chiều

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Ba, 25/02/2020

Buổi sáng

- Đón đoàn BHXH huyện A Lưới (BGH, kế toán).

Thứ Tư, 26/02/2020

Buổi sáng

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Năm, 27/02/2020

Buổi sáng

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Sáu, 28/02/2020

Buổi sáng

- Đón đoàn kiểm tra VSMT của TTY tế huyện A Lưới; (BGH).

Buổi chiều

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Bảy, 29/02/2020

Buổi sáng

- Trực (Theo QĐ)

Chủ Nhật, 01/03/2020

Buổi sáng

7h15': Ra quân huấn luyện tại huyện đội A Lưới (CHT, DSTV theo QĐ)