Thứ Hai, 25/05/2020

Buổi sáng

- 8h00: Hội ý BGH;

- Nộp báo cáo BĐG & VPTBDN 2006 - 2020 (T.Thành);

- Nộp đề thi thử lần 1 tại T.Thành.

Buổi chiều

- BLĐ phân công HS làm vệ sinh sân trường, trước cổng trường (T.Hồng, BLĐ);

- 14h00:Đại hội trù bị (Đảng viên).

Thứ Ba, 26/05/2020

Buổi sáng

- 7h30: Đại hội chi bộ lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Trang phục: Nữ áo dài, Nam áo sơ mi trắng, cavat (Khuyến khích mang áo truyền thống).

Buổi chiều

Đại hội chi bộ lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ Tư, 27/05/2020

Buổi sáng

- 8h00: Tham dự HN HCTĐ huyện tại nhà văn hóa huyện A Lưới (T.Huế, T.Quyết, C.Thảo).

Buổi chiều

- Góp ý dự thảo chọn SGK (T.Thành).

Thứ Năm, 28/05/2020

Buổi sáng

- Công bố KH KTHKII.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

Thứ Sáu, 29/05/2020

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.

Thứ Bảy, 30/05/2020

Buổi sáng

- Dạy học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy học bình thường.