''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:04 28/09/2020  

Tuần 40 năm 2020
Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(28/09/2020)

- Chào cờ, đánh giá, phổ biến kế hoạch tuần;

- 8h00: Hội ý BGH.

- GVCN hoàn thành hồ sơ chế độ cho HS và nộp tại kế toán.

Thứ Ba
(29/09/2020)

- Từ ngày 29/9 đến 30/9: Tập huấn chuyên môn tại Sở (Theo phân công).

- Dạy học bình thường.

Thứ Tư
(30/09/2020)

- Dạy học bình thường.

- Dạy học bình thường.

Thứ Năm
(01/10/2020)

- Sau tiết 2: Hội nghị PHHS khối sáng.

- 14h00: Hội nghị PHHS khối chiều.

Thứ Sáu
(02/10/2020)

- Dạy học bình thường.

- Dạy học bình thường.

Thứ Bảy
(03/10/2020)

- GVCN nộp biên bản họp PHHS tại TKHĐ.

- Dạy học bình thường.

Chủ Nhật
(04/10/2020)