''

Ngày 25 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:24 24/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

- 8h00': Họp cấp ủy, BGH;

- Phân công trực, làm vệ sinh môi trường, chuẩn bị tốt để tuần sau tiếp  tục dạy học.

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Ba
(25/02/2020)

- Đón đoàn BHXH huyện A Lưới (BGH, kế toán).

Thứ Tư
(26/02/2020)

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Năm
(27/02/2020)

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Sáu
(28/02/2020)

- Đón đoàn kiểm tra VSMT của TTY tế huyện A Lưới; (BGH).

- Trực (Theo QĐ)

Thứ Bảy
(29/02/2020)

- Trực (Theo QĐ)

Chủ Nhật
(01/03/2020)

7h15': Ra quân huấn luyện tại huyện đội A Lưới (CHT, DSTV theo QĐ)