''

Ngày 04 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 11:33 01/06/2020  

Tuần 23 năm 2020
Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/06/2020)

- Chào cờ (BGH, GVCN, BCH ĐT, HS);

- 8h00: Hội ý BGH;

- 8h00: Tham dự họp tại Huyện Ủy (T.Bình, T.Thành);

- 9h00: Họp tổ văn phòng.

- 14h00: Duyệt đề thi thử TN THPT lần 1 (BGH).

Thứ Ba
(02/06/2020)

- Dạy học bình thường.

- Từ 20h00 đến 22h00: Tập huấn trực tuyến (T.Huế, T.An).

Thứ Tư
(03/06/2020)

- Rà soát hồ sơ nghề (T.Huế, T.An, C.Ni);

- Photo đề thi thử THPT (QĐ);

- Công bố KH KT HKII (T.Thành).

- Dạy học bình thường.

Thứ Năm
(04/06/2020)

- Phần công coi thi thử TN THPT lần 1(T.Thành);

- Sau tiết 2: Họp HĐSP (CB-GV-NV);

- Từ 4/6 đến 6/6/2020: Tập huấn NCKH tại TP Huế (T.Thành, T.Bình, T.Nam, T.Hợp).

- 14h00: T.An nộp hồ sơ nghề tại TTNN-TTGDTX Huyện A Lưới.

Thứ Sáu
(05/06/2020)

- Photo đề thi thử TN THPT lần 1 (QĐ).

- Dạy học bình thường.

Thứ Bảy
(06/06/2020)

- Dạy học bình thường.

- Dạy học bình thường.

Chủ Nhật
(07/06/2020)

- 7h15: Thi thử TN THPT lần 1 (Theo phân công).